Informacije pred ponovnim odprtjem šole 6. 1. 2021

  • Natisni

1. Starši in drugi praviloma v šolo ne vstopajo oz. samo po predhodnem dogovoru. V šolo vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni.

2. V času prihoda in odhoda bo organizirano dežurstvo na vhodu. Starši se z učiteljem dogovorijo glede ure odhoda otroka in takrat jih bo učenec zunaj v spremstvu pričakal.

3. Vhod in izhod učencev v šolo bo potekal po razporedu, ki je izobešen pri vhodih (glavni vhod in vhod skozi garažo).

4. Učenci uporabljajo maske ves čas razen, ko so v učilnici samo s sošolci. Merila se bo telesna temperatura. Maske uporabljajo tudi na prevozih.

5. Malico bodo imeli učenci po razredih ob 9.00, kosilo bo potekalo delno v razredu in delno v jedilnici (po že znanem izobešenem razporedu).

6. Vsak učenec naj ima s sabo plastenko vode (»bidon/flaško«).

7. Prevozi potekajo v nekoliko okrnjeni obliki. Kjer je možno za prevoz otroka poskrbijo starši.

8. V kolikor bi se pri učencu pojavili znaki akutne okužbe dihal, vročina itn., bomo obvestili starše ter učenca napotili domov.

9. Vse omejitve so začasne in jih bomo skladno s priporočili NIJZ usklajevali ter jih smiselno prilagajali.

 

Ravnateljica:

mag. Metka Rovšek Kuharič